Samsung

1938. godine osnovana je firma Samsung, koja je do danas prerasla u pravi industrijski konglomerat. Ime Samsung u prevodu sa korejskog jezika znači "tri zvezde". Reč "zvezda" u koreanskom simboličkom kontekstu znači večnost. Sedište Samsung-a se nalazi u Seulu. Ogromna industrija Samsung obuhvata brojne filijale i zavisne kompanije: Samsung Electronic - druga kompanija u svetu u oblasti informacionih tehnologija; Samsung Heavy Industries - druga kompanija u svetu u oblasti brodogradnje; Samsung Engineering; Samsung Everland, itd. Posle II svetskog rata Samsung je počeo da proizvodi elektronske uređaje, a prvi proizvod im je bio crno-beli televizor. Samsung mobilni telefoni su rezultat stalnog usavršavanja i ispitivanja svakog koraka u procesu proizvodnje pametnih telefona. Za njih je vrhunski kvalitet na prvom mestu, pa u to ime upošljavaju čitave timove najvećih stručnjaka iz svojih oblasti. Ovakav odnos prema poslu i korisnicima ima svoje zapažene rezultate na svetskoj sceni. Samsung je pravi lider u svetu mobilne telefonije i neka vrsta ogledala za sve one koji žele da budu bolji i uspešniji.