066/66-2-66-66

Uslovi korišćenja i poručivanja

Ovim pravilnikom imaju se urediti pravila korišćenja internet sajta www.opremazamobilni.rs u skladu sa važećim propisima. Korisnik, odnosno lice koje na dopušten način pristupi internet sajtu preduzeća, smatra se da je upoznato sa sadržinom i pravilima korišćenja, da je saglasno i da ista prihvata bez mogućnosti izmene. Postupanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika obezbeđuje maksimalan kvalitet usluga koje pružamo na obostrano zadovoljstvo.

Oprema za mobilni sadrži sve neophodne informacije o uslugama i proizvodima koje nudi. Prema tome, ni jedan deo www.opremazamobilni.rs veb stranice se ne sme koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih bez prethodne konsultacije sa firmom oprema za mobilni.

Oprema za mobilni ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze van okvira njihove predviđene upotrebe. Oprema za mobilni se trudi da informacije na vebsajtu održi tačnim i da ih redovno ažurira. Naravno, uz dinamičnost tržišta moguća su manja odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnim na veb stranicama. Prema tome, ukoliko se pojave takve informacije oprema za mobilni je dužan blagovremeno da ih ispravi i obavesti kupca tome.

Oprema za mobilnizadržava potpuna prava da ne isporuči robu kupcu ukoliko su podaci u narudžbenici netačni ili nepotpuni.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila i uslove korišćenja, te se smatra da su korisnici stalnim korišćenjem oprema za mobilnivebsajta, ili bilo kog njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Registracijom korisnika ili poručivanjem kao gost na veb stranicama oprema za mobilni, korisnik potvrđuje da je pročitao i upoznao se sa pravilima veb sajta oprema za mobilni, te da je iste i prihvatio.

Upotreba podataka dobijenih putem registracije se koriste u svrhu pružanja bolje usluge i komunikacije sa korisnicima kao i za markting kampanju firme oprema za mobilni. Svaki registrovani korisnik ima opciju da se obriše sa liste koje se koriste u svrhu reklamiranja proizvoda i usluga oprema za mobilni kao i u svrhe marktinga oprema za mobilni kao i opciju prestanka biti dalji član oprema za mobilni.

Oprema za mobilni dužan je da postupa i pruža usluge uskladu sa zakonom i propisima koji se odnose na elektronsku trgovinu.

Korisnik usluga (kupac) smatra se fizičko ili pravno lice koje zaključuje pravni posao elektronskim putem posredstvom internet stranice oprema za mobilni.

Mesto isporuke robe smatra će se uredno navedena adresa korisnika usluge u porudžbenici koja se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije, sem ukoliko kupac ne navede da robu želi da preuzme u maloprodajnom objektu.

Pravilnikom regulišu se formalno-pravni odnosi koji nastaju kada pružalac usluga porudžbinu potvrdi, obradi i robu navedenu u specifikaciji isporuči, a korisnik usluge izvrši svoju obavezu isplate fakturisane cene i robu preuzme u mestu isporuke.

Prava i uslovi korišćenja

1. Prava i obaveze korisnika usluge (kupca)

Korisnik usluge porudžbinu željene robe iz asortimana preduzeća vrši popunjavanjem porudžbenice u elektronskom obliku na internet sajtu preduzeća, prema priloženim uputstvima.

Porudžbenica mora biti uredno popunjena u skladu sa priloženim uputstvima, kako bi se na osnovu unetih podataka, bez dodatnih informacija, jasno odredio indentitet korisnika usluge, specifikacija robe i mesto isporuke, način preuzimanja..

Kupac nakon telefonske potvrde porudžbenice, istu ne može opozvati, njenom potvrdom smatra se da je ugovor zaključen, a korisnik usluge dužan je da robu preuzme na mestu isporuke i plati fakturisanu cenu, sve u skladu sa posebnim odredbama Pravilnika i Zakonom.

Korisnik usluge je obavezan da snosi troškove dostavljanja robe, osim ukoliko ta obaveza posebnom odredbom nije preinačena ili ukinuta.

2. Prava i obaveze pružaca usluge (Oprema za mobilni)

Oprema za mobilnise obavezuje da po prijemu elektronske porudžbenice, istu obradi i telefonskim putem potvrdi pozivanjem naručioca.

Pružalac usluge se obavezuje da robu na osnovu specifikacije isporuči ispravnu u predviđenom roku u skladu sa posebnim odredbama.

Pružalac usluge se obavezuje da eventualne promene koje se odnose na cenu, vrstu, količinu poručene robe, način i uslove plaćanja/isporuke, korisniku usluge saopšti/obavesti najkasnije prilikom telefonske potvrde porudžbenice.

3. Cenovnik

Cene proizvoda istaknutim na veb stranicama su maloprodajne, bez troškova dostave i ne podležu dodatku pdv-a.

Cene su podložne promenama u zavisnosti od cena konkurencije i nabavnih cena. Pratimo kretanje cene konkurencije u cilju održanja istih konkurentnim. Uz svaki artikal nalazi se važeća cena. Cene su iste preko interneta i u našoj prodavnici.

4. Načini plaćanja

- Pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva da naručeni proizvod plaćate prilikom preuzimanja paketa od kurira iz kurirske službe.

- Uplatom na tekuću račun

Ukoliko obeležite opciju Uplata na račun, u poslednjem koraku dobićete sve informacije vezane za uplatu na račun koju treba izvršiti.

Ukoliko odaberete da poručenu robu podignete lično u našoj prodavnici, istu možete platiti gotovinom.

5. Isporuka / Dostava

Isporuka robe se vrši u roku od 48 sati od trenutka kada Vam naš operater telefonski potvrdi porudžbinu. Pošiljke šaljemo radnim danima. Sve pošiljke primljene do 14 časova i potvrđene od strane našeg operatera poslaćemo istoga dana a biće isporučene najčešće u roku od 48 sati. Pošiljke koje primimo od petka u 14 časova do ponedeljka u 14 časova poslaćemo u ponedeljak.

Isporuka se vrši podsredstvom kurirske službe BEX. Cena dostave iznosi 350 din za pakete do 1kg i jedinstvena je za područje cele Srbije izuzev Kosova. Paketi teži od 1kg naplaćuju se po redovnom cenovniku BEX kurirske službe na dan slanja paketa. Zbog problema sa slanjem paketa na Kosovo, svi paketi koji se šalju uz predhodnu uplatu iznosa porudžbine na tekući račun firme i šalju PostExpress po redovnom cenovniku te kurirske službe. 

Oprema Za Mobilni ne snosi odgovornost ukoliko dođe do oštećenja robe prilikom transporta. Ukoliko se desi da paket stigne oštećen, potrebno je da u što kraćem roku obavestite kurirsku službu.

Ukoliko isporuka poručene robe bude onemogućena odsustvom kupca odnosno odbijanjem da robu primi bez osnovanih razloga, trošak povraćaja robe snosiće kupac. Potraživanje po osnovu povraćaja robe pružalac usluge može namiriti iz prethodne uplate koju je kupac izvršio.

6. Garancija

Oprema za mobilni garantuje za kvalitet robe koju prodaje. Svi proizvodi svojim kvalitetom, dizajnom i lakoćom upotrebe zadovoljavaju najviše standarde.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nesaobraznosti stvarnih sa deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

Pravo na garaciju prestaje ukoliko se proizvod koristi protivno pravilima upotrebe (uputstvo), odnosno ako se vrše popravke ili prepravke na proizvodu od strane neovlašćenog lica. Garantni rok počinje teći danom prodaje koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom.

Reklamirani proizvod kupac šalje kurirskom službom BEX (sa kojom imamo ugovor o saradnji), gde prodavac snosi troškove dostave paketa u oba pravca. Ukoliko kupac želi da pošalje robu drugom kurirskom službom, troškovi dostave padaju na kupca.

7. Reklamacije i pritužbe

Eventualne reklamacije i pritužbe na kvalitet proizvoda Vas molimo da podnesete u prodajnoj jedinici u kojoj je kupovina i obavljena.

Ukoliko ste proizvod kupili u nekom od našem maloprodajnom objektu, molimo Vas da i reklamaciju podnesete u istoj poslovnici, uz obavezan fiskalni isečak - kako i nalaže zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko je proizvod kupljen posredstvom kurirske službe, odnosno ugovorom na daljinu, Vaš prigovor možete podneti u pisanoj formi na mejl adresu iz kontakt forme, ili putem 'kontaktirajte nas' obrasca, pri čemu Vas molimo da navedete Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi.

Kupac je dužan da reklamirani proizvod pošalje kurirskom službom BEX (sa kojom imamo ugovor o saradnji), gde prodavac snosi troškove dostave paketa u oba pravca. Ukoliko kupac želi da pošalje robu drugom kurirskom službom, troškovi dostave padaju na kupca.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti u fabričkoj ambalaži, bez ikakvih nedostataka, u kupljenom stanju. U tom slučaju, po Zakonu o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca.

Molimo Vas da nas za sve reklamacije prvo kontaktirate na office@opremazamobilni.rs ili putem telefona +381 (0) 61 222 44 66 kako bih vam poslali neophodnu dokumentaciju za izvršenje reklamacije.

Molimo Vas da ne šaljete reklamacije bez prethodne konsultacije sa nama.

8. Pravo kupaca na odustanak od ugovora

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.opremazamobilni.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Troškovi slanja robe usled odustajanja od ugovora padaju na kupca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Povrat novca moguć je jedino uplatom na tekući racun. Slanje postnetom, kurirskim službama nije moguće.

Izjava o odustajanju od ugovora

Ugovor o prodaji na daljinu

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

9. Privatnost korisnika

Oprema za mobilni štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Oprema za mobilni se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja veb usluga, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Svi zaposleni i poslovni partneri imaju obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti.

Oprema za mobilni se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika u najvećoj mogućoj tajnosti, osim u slucaju teškog kršenja pravila oprema za mobilni vebsajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Oprema za mobilni zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama oprema za mobilni može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na websajtu.

Ukoliko korisnik poželi da povuče saglasnost za obradu podataka, to može učiniti slanjem e-maila na: office@opremazamobilni.rs

10. Zaštita podataka

10.1 Korisnički profil

Prilikom formiranja korisnickig profila Vi unosite određene nama bitne informacije. Takode Vaš korisnički profil se upotpunjuje informacijama o prethodnim kupovinama i željenim proizvodima. Još jednom napominjemo da su Vaši podaci strogo čuvani i bezbedni.

10.2 Kakve podatke sakupljamo?

Oprema za mobilni za potrebe poslovanja sakuplja sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, adresu elektronske pošte, kontakt telefonski broj, lozinku (u šifriranom obliku) te ostale podatke koje korisnik unese u obrasce na www.opremazamobilni.rs

Oprema za mobilnine odgovara za tačnost podataka koje korisnik unese.

10.3 Zašto sakupljamo podatke?

Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu (dostava naručenih proizvoda), kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija.

U procesu kupovine online potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja (ime, prezime, e-mail, broj telefona, adresu). Kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu oprema za mobilni, kao gost. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi izvršenja prodaje, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina i komunikaciju sa Vama.

10.4 Kolačići (cookies)

Radi osiguranja sigurnosti i dokazivosti sakupljaju se i IP adrese sa kojih korisnici pristupaju web mestu. Pojedinom korisniku se u početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpice. Oprema za mobilni može na korisnikov kompjuter otpremiti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom naredne posete) i kolačiće sistema Google Analytics (analiza poseta web stranici) kao i Facebook analitike.

Kolačići sesije se u memoriju servera postavljaju samo za vreme trajanja posete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok su trajni kolačići pohranjeni na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Svaki kolačić možete izbrisati ali vodite računa da možete izbrisati i sve kolačiće sa svih drugih sajtova koje posećujete jer svaki sajt na internetu ostavlja kolačiće.

Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje Vašem računaru u svrhu poboljsavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu.

Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz Vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete.

Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača ili klikom na ,,Pomoć” u internet pretraživaču koji koristite.

Oprema za mobilni kao operater podataka može ih u anonimnom obliku koristiti u cilju statističkih analiza. Podatke o korisnicima oprema za mobilni ni u kom slučaju neće predati neovlašćenim osobama.

Podatke koje sakupljamo su na primer:

– tip/verzija pretraživača,

– operativni sistem koji se koristi,

– referrer URL (prethodno posećena stranica),

– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

– preko kog browsera ste ušli na naš web sajt.

– vreme upita servera.

10.5 Poseta internet stranice

Prilikom posete naše internet stranice, obrađuju se Vaši podaci. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

– datum i vreme pristupa,

– ime i URL preuzete datoteke,

– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

10.6 Ko ima pristup Vašim podacima?

Pristup podacima koje ste ostavili, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.

10.7 Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Podatke lične prirode čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja. Kriterijume za period čuvanja podataka kreiramo u skladu sa svrhom, smatramo da je period od 3 godine neophodan za postizanje marketinške svrhe, dok se podaci o realizovanim kupovinama I kupcima čuvaju koliko je to predviđeno poreskim propisima I propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

10.8 Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose

1. Da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.

2. Da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;

3. Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, tako što ćete se odjaviti na način koji smo predvideli (slanjem poruke na određeni broj ili preko određenog linka) kao i slanjem poruke na mail adresu registrovanu u APR-u. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;

4. Da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da nama više nisu potrebni Vaši podaci;

5. Da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;

da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom. Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000, Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefon na +381 11 3408 900.

Ova Politika stupa na snagu dana 15.08.2019. godine. Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

Ovim pravilnikom imaju se urediti pravila korišćenja internet sajta www.opremazamobilni.rs u skladu sa važećim propisima. Korisnik, odnosno lice koje na dopušten način pristupi internet sajtu preduzeća, smatra se da je upoznato sa sadržinom i pravilima korišćenja, da je saglasno i da ista prihvata bez mogućnosti izmene. Postupanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika obezbeđuje maksimalan kvalitet usluga koje pružamo na obostrano zadovoljstvo.

Oprema za mobilnisadrži sve neophodne informacije o uslugama i proizvodima koje nudi. Prema tome, ni jedan deo www.opremazamobilni.rs veb stranice se ne sme koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih bez prethodne konsultacije sa firmom oprema za mobilni.

Oprema za mobilnine može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze van okvira njihove predviđene upotrebe. Oprema za mobilnise trudi da informacije na vebsajtu održi tačnim i da ih redovno ažurira. Naravno, uz dinamičnost tržišta moguća su manja odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnim na veb stranicama. Prema tome, ukoliko se pojave takve informacije oprema za mobilni je dužan blagovremeno da ih ispravi i obavesti kupca tome.

Oprema za mobilnizadržava potpuna prava da ne isporuči robu kupcu ukoliko su podaci u narudžbenici netačni ili nepotpuni.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila i uslove korišćenja, te se smatra da su korisnici stalnim korišćenjem oprema za mobilnivebsajta, ili bilo kog njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Registracijom korisnika ili poručivanjem kao gost na veb stranicama oprema za mobilni, korisnik potvrđuje da je pročitao i upoznao se sa pravilima veb sajta oprema za mobilni, te da je iste i prihvatio.

Upotreba podataka dobijenih putem registracije se koriste u svrhu pružanja bolje usluge i komunikacije sa korisnicima kao i za markting kampanju firme oprema za mobilni. Svaki registrovani korisnik ima opciju da se obriše sa liste koje se koriste u svrhu reklamiranja proizvoda i usluga Oprema za mobilni kao i u svrhe marktinga oprema za mobilni kao i opciju prestanka biti dalji član oprema za mobilni.

Oprema za mobilnidužan je da postupa i pruža usluge uskladu sa zakonom i propisima koji se odnose na elektronsku trgovinu.

Korisnik usluga (kupac) smatra se fizičko ili pravno lice koje zaključuje pravni posao elektronskim putem posredstvom internet stranice oprema za mobilni.

Mesto isporuke robe smatra će se uredno navedena adresa korisnika usluge u porudžbenici koja se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije, sem ukoliko kupac ne navede da robu želi da preuzme u maloprodajnom objektu.

Pravilnikom regulišu se formalno-pravni odnosi koji nastaju kada pružalac usluga porudžbinu potvrdi, obradi i robu navedenu u specifikaciji isporuči, a korisnik usluge izvrši svoju obavezu isplate fakturisane cene i robu preuzme u mestu isporuke.

Prava i uslovi korišćenja

1. Prava i obaveze korisnika usluge (kupca)

Korisnik usluge porudžbinu željene robe iz asortimana preduzeća vrši popunjavanjem porudžbenice u elektronskom obliku na internet sajtu preduzeća, prema priloženim uputstvima.

Porudžbenica mora biti uredno popunjena u skladu sa priloženim uputstvima, kako bi se na osnovu unetih podataka, bez dodatnih informacija, jasno odredio indentitet korisnika usluge, specifikacija robe i mesto isporuke, način preuzimanja..

Kupac nakon telefonske potvrde porudžbenice, istu ne može opozvati, njenom potvrdom smatra se da je ugovor zaključen, a korisnik usluge dužan je da robu preuzme na mestu isporuke i plati fakturisanu cenu, sve u skladu sa posebnim odredbama Pravilnika i Zakonom.

Korisnik usluge je obavezan da snosi troškove dostavljanja robe, osim ukoliko ta obaveza posebnom odredbom nije preinačena ili ukinuta.

2. Prava i obaveze pružaca usluge (Oprema za mobilni)

Oprema za mobilni se obavezuje da po prijemu elektronske porudžbenice, istu obradi i telefonskim putem potvrdi pozivanjem naručioca.

Pružalac usluge se obavezuje da robu na osnovu specifikacije isporuči ispravnu u predviđenom roku u skladu sa posebnim odredbama.

Pružalac usluge se obavezuje da eventualne promene koje se odnose na cenu, vrstu, količinu poručene robe, način i uslove plaćanja/isporuke, korisniku usluge saopšti/obavesti najkasnije prilikom telefonske potvrde porudžbenice.

3. Cenovnik

Cene proizvoda istaknutim na veb stranicama su maloprodajne, bez troškova dostave i ne podležu dodatku pdv-a.

Cene su podložne promenama u zavisnosti od cena konkurencije i nabavnih cena. Pratimo kretanje cene konkurencije u cilju održanja istih konkurentnim. Uz svaki artikal nalazi se važeća cena. Cene su iste preko interneta i u našoj prodavnici.

4. Načini plaćanja

- Pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva da naručeni proizvod plaćate prilikom preuzimanja paketa od kurira iz kurirske službe.

- Uplatom na tekuću račun

Ukoliko obeležite opciju Uplata na račun, u poslednjem koraku dobićete sve informacije vezane za uplatu na račun koju treba izvršiti.

Ukoliko odaberete da poručenu robu podignete lično u našoj prodavnici, istu možete platiti gotovinom.

5. Isporuka / Dostava

Isporuka robe se vrši u roku od 48 sati od trenutka kada Vam naš operater telefonski potvrdi porudžbinu. Pošiljke šaljemo radnim danima. Sve pošiljke primljene do 14 časova i potvrđene od strane našeg operatera poslaćemo istoga dana a biće isporučene najčešće u roku od 48 sati. Pošiljke koje primimo od petka u 14 časova do ponedeljka u 14 časova poslaćemo u ponedeljak.

Isporuka se vrši podsredstvom kurirske službe BEX. Cena dostave iznosi 300 din za pakete do 1kg i jedinstvena je za područje cele Srbije izuzev Kosova. Paketi teži od 1kg naplaćuju se po redovnom cenovniku BEX kurirske službe na dan slanja paketa. Zbog problema sa slanjem paketa na Kosovo, svi paketi koji se šalju uz predhodnu uplatu iznosa porudžbine na tekući račun firme i šalju PostExpress po redovnom cenovniku te kurirske službe.

Ukoliko isporuka poručene robe bude onemogućena odsustvom kupca odnosno odbijanjem da robu primi bez osnovanih razloga, trošak povraćaja robe snosiće kupac. Potraživanje po osnovu povraćaja robe pružalac usluge može namiriti iz prethodne uplate koju je kupac izvršio.

6. Garancija

Oprema za mobilni garantuje za kvalitet robe koju prodaje. Svi proizvodi svojim kvalitetom, dizajnom i lakoćom upotrebe zadovoljavaju najviše standarde.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nesaobraznosti stvarnih sa deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

Pravo na garaciju prestaje ukoliko se proizvod koristi protivno pravilima upotrebe (uputstvo), odnosno ako se vrše popravke ili prepravke na proizvodu od strane neovlašćenog lica. Garantni rok počinje teći danom prodaje koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom.

Reklamirani proizvod kupac šalje kurirskom službom BEX (sa kojom imamo ugovor o saradnji), gde prodavac snosi troškove dostave paketa u oba pravca. Ukoliko kupac želi da pošalje robu drugom kurirskom službom, troškovi dostave padaju na kupca.

7. Reklamacije i pritužbe

Eventualne reklamacije i pritužbe na kvalitet proizvoda Vas molimo da podnesete u prodajnoj jedinici u kojoj je kupovina i obavljena.

Ukoliko ste proizvod kupili u nekom od našem maloprodajnom objektu, molimo Vas da i reklamaciju podnesete u istoj poslovnici, uz obavezan fiskalni isečak - kako i nalaže zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko je proizvod kupljen posredstvom kurirske službe, odnosno ugovorom na daljinu, Vaš prigovor možete podneti u pisanoj formi na mejl adresu iz kontakt forme, ili putem 'kontaktirajte nas' obrasca, pri čemu Vas molimo da navedete Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi.

Kupac je dužan da reklamirani proizvod pošalje kurirskom službom BEX (sa kojom imamo ugovor o saradnji), gde prodavac snosi troškove dostave paketa u oba pravca. Ukoliko kupac želi da pošalje robu drugom kurirskom službom, troškovi dostave padaju na kupca.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti u fabričkoj ambalaži, bez ikakvih nedostataka, u kupljenom stanju. U tom slučaju, po Zakonu o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca.

Molimo Vas da nas za sve reklamacije prvo kontaktirate na office@opremazamobilni.rs ili putem telefona +381 (0) 61 222 44 66 kako bih vam poslali neophodnu dokumentaciju za izvršenje reklamacije.

Molimo Vas da ne šaljete reklamacije bez prethodne konsultacije sa nama.

8. Pravo kupaca na odustanak od ugovora

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.opremazamobilni.rs smatra prodajom na daljinu, sem ukoliko lično preuzimate robu u našoj radnji.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Troškovi slanja robe usled odustajanja od ugovora padaju na kupca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Povrat novca moguć je jedino uplatom na tekući racun. Slanje postnetom, kurirskim službama nije moguće.

Izjava o odustajanju od ugovora

Ugovor o prodaji na daljinu

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

9. Privatnost korisnika

Oprema za mobilni štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Oprema za mobilni se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja veb usluga, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Svi zaposleni i poslovni partneri imaju obavezu držanja privatnih podataka korisnika u tajnosti.

Oprema za mobilni se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika u najvećoj mogućoj tajnosti, osim u slucaju teškog kršenja pravila oprema za mobilni vebsajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Oprema za mobilni zadržava puna pravo da bez prethodne najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Oprema za mobilni može obavestiti sve korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na websajtu.

Ukoliko korisnik poželi da povuče saglasnost za obradu podataka, to može učiniti slanjem e-maila na: office@opremazamobilni.rs

10. Zaštita podataka

10.1 Korisnički profil

Prilikom formiranja korisnickig profila Vi unosite određene nama bitne informacije. Takode Vaš korisnički profil se upotpunjuje informacijama o prethodnim kupovinama i željenim proizvodima. Još jednom napominjemo da su Vaši podaci strogo čuvani i bezbedni.

10.2 Kakve podatke sakupljamo?

Oprema za mobilni za potrebe poslovanja sakuplja sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, adresu elektronske pošte, kontakt telefonski broj, lozinku (u šifriranom obliku) te ostale podatke koje korisnik unese u obrasce na www.opremazamobilni.rs

Oprema za mobilni ne odgovara za tačnost podataka koje korisnik unese.

10.3 Zašto sakupljamo podatke?

Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu (dostava naručenih proizvoda), kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija.

U procesu kupovine online potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja (ime, prezime, e-mail, broj telefona, adresu). Kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu oprema za mobilni, kao gost. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi izvršenja prodaje, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina i komunikaciju sa Vama.

10.4 Kolačići (cookies)

Radi osiguranja sigurnosti i dokazivosti sakupljaju se i IP adrese sa kojih korisnici pristupaju web mestu. Pojedinom korisniku se u početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpice. Oprema za mobilni može na korisnikov kompjuter otpremiti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom naredne posete) i kolačiće sistema Google Analytics (analiza poseta web stranici) kao i Facebook analitike.

Kolačići sesije se u memoriju servera postavljaju samo za vreme trajanja posete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok su trajni kolačići pohranjeni na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Svaki kolačić možete izbrisati ali vodite računa da možete izbrisati i sve kolačiće sa svih drugih sajtova koje posećujete jer svaki sajt na internetu ostavlja kolačiće.

Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje Vašem računaru u svrhu poboljsavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu.

Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz Vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete.

Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača ili klikom na ,,Pomoć” u internet pretraživaču koji koristite.

Oprema za mobilni kao operater podataka može ih u anonimnom obliku koristiti u cilju statističkih analiza. Podatke o korisnicima oprema za mobilni ni u kom slučaju neće predati neovlašćenim osobama.

Podatke koje sakupljamo su na primer:

– tip/verzija pretraživača,

– operativni sistem koji se koristi,

– referrer URL (prethodno posećena stranica),

– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

– preko kog browsera ste ušli na naš web sajt.

– vreme upita servera.

10.5 Poseta internet stranice

Prilikom posete naše internet stranice, obrađuju se Vaši podaci. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

– datum i vreme pristupa,

– ime i URL preuzete datoteke,

– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

10.6 Ko ima pristup Vašim podacima?

Pristup podacima koje ste ostavili, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.

10.7 Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Podatke lične prirode čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja. Kriterijume za period čuvanja podataka kreiramo u skladu sa svrhom, smatramo da je period od 3 godine neophodan za postizanje marketinške svrhe, dok se podaci o realizovanim kupovinama I kupcima čuvaju koliko je to predviđeno poreskim propisima I propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

10.8 Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose

1. Da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.

2. Da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;

3. Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, tako što ćete se odjaviti na način koji smo predvideli (slanjem poruke na određeni broj ili preko određenog linka) kao i slanjem poruke na mail adresu registrovanu u APR-u. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;

4. Da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da nama više nisu potrebni Vaši podaci;

5. Da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;

da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom. Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000, Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefon na +381 11 3408 900.

Ova Politika stupa na snagu dana 15.08.2019. godine. Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.