066/66-2-66-66

Ime krilatog konja iz gru010dke mitologije, Pegasus, posluu017eilo je kao ideja za naziv ove tajvanske kompanije. Poslednja u010detiri slova ASUS podseu0107aju na snagu i uzdizanje, a ovaj brend to, svakako, postiu017ee. Na pou010detku svog postojanja, 1989. godine, kompanija je proizvodila hardverske komponente za rau010dunare. Danas su vodeu0107i svetski proizvou0111au010d lap-topova i tableta. Asus brend plasira desktop rau010dunare, matiu010dne plou010de, grafiu010dke kartice, monitore, projektore, tablete i mobilne telefone. Poznata serija smart telefona ZenFone sastoji se iz fantastiu010dnih ureu0111aja koji imaju zavidne karakteristike. Asus se posveu0107eno trudi da poboljša u017eivot putem svojih inovacija i verovanja da se boljitak nalazi jedino u stalnom napredovanju i istrau017eivanju, nikako u oslanjanju na prethodni uspeh.