066/66-2-66-66

Kompanija TLC Communication dizajnira, razvija i prodaje širok spektar mobilnih ureu0111aja u više od 160 zemalja sveta pod imenom Alcatel. Ovaj brend se trenutno rangira kao u010detvrti na listi proizvou0111au010da mobilnih telefona u Severnoj Americi. Alcatel-ovi ureu0111aji su inovativni, bogati raznovrsnim karakteristikama koje su nastale kao plod velikog iskustva, a najveu0107a prednost im je što omoguu0107avaju jednostavan pristup savremenoj mobilnoj tehnologiji. Alcatel nudi paletu vrednih proizvoda koji su opremljeni najpopularnijom tehnologijom. Prvi Alcatel telefon je bio OT Easy HF. Pušten je u promet 1998. godine, a njegova baterija na stand by reu017eimu je trajala 140 sati. Poslednji modeli Alcatel telefona opremljeni su najnovijom LED tehnologijom i zaokupljaju pau017enju svetske javnosti.